Od ponad 10 lat z powodzeniem wspieramy rozwój firm w różnych obszarach ich działalności.
Sonelli Group Cluster to interdyscyplinarny klaster posiadający wielojęzyczny zespół specjalistów, którzy świadczą usługi fachowego doradztwa i kompleksowej obsługi przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich sprzedaży.
Sonelli Group Cluster ma bogate doświadczenie w realizacji projektów z zakresu strategii, szkoleń, dotacji unijnych, rozwiązań IT, zarządzania personelem, PR i marketingu, sprzedaży oraz nieruchomości.

Agile

 

Zarządzanie Projektem Agile z bezpośrednią komunikacją projektową

Myśląc ‘projekt IT’, myślimy ‘agile’. Nasze produkty piszemy ‘zwinnie’. Pisząc produkty dla Ciebie ważniejsze dla nas są:

  • Indywidualności i współdziałanie niż procesy i narzędzia
  • Działające oprogramowanie niż dokładna dokumentacja
  • Współpraca z klientem niż negocjacja umów
  • Reagowanie na zmiany niż ścisłe realizowanie planu
  • Filozofia Agile tworzenia produktów to korzyści dla obu stron

1. Sposób pracy
Iteracyjna natura metod Agile oznacza, że produkt jest od samego początku dostarczany stopniowo. Dzięki temu klient korzysta z wartości produktu niemal od pierwszych dni projektu.

 

2. Szybkość na rynku
Badania wskazują, że około 80% liderów rynku było pierwszymi na rynku. Filozofia Agile wspiera wczesne i regularne wydania kolejnych wersji produktu. Zawsze chcemy być pierwsi.

 

3. Jakość
Podstawową zasadą jest to, że testy oprogramowania są zintegrowane w całym cyklu tworzenia produktu. Dzięki temu pamiętamy o jakości od samego początku.

4. Przejrzystość
Agile zachęca użytkownika oprogramowania do udziału w procesie tworzenia produktu. To zapewnia doskonałą przejrzystość dla wszystkich zainteresowanych, zarówno w postępach projektu jak i w samym produkcie. To z kolei przyczynia się do lepszej realizacji oczekiwań.
 

 

5. Zarządzanie ryzykiem
Małe przyrosty funkcjonalności widoczne dla odbiorcy od samego początku pomagają w szybkiej identyfikacji problemów i pozwalają niemal natychmiast reagować na zmiany. Pełna przejrzystość w Agile pozwala podejmować konieczne decyzje w najwcześniejszym możliwym momencie, przy czym wciąż pozostaje czas na wprowadzenie zmian.


6. Elastyczność / Agility
W tradycyjnych projektach powstają tomy specyfikacji. Późnij klient dowiaduje się, jak kosztowna jest zmiana jego wymagań, zwłaszcza ta w trakcie trwania projektu. Obawiając się ‘never-ending projects’ dostawcy opierają się zmianom i starają się je ograniczać do minimum. W Agile myślimy wręcz odwrotnie.  W Agile zmiana jest akceptowana, a nawet oczekiwana. Ponieważ jedyne, co w życiu pewne, to właśnie zmiany. Harmonogram jest stały, ale wymagania ewoluują podczas prac nad produktem. Oczywiście takie podejście wymaga pełnego zaangażowania wszystkich zainteresowanych powstaniem produktu. I wymaga zrozumienia filozofii akceptacji zmian.


7. Biznes zaangażowania / Customer Satisfaction
Aktywne zaangażowanie użytkownika, przejrzystość produktu i postępów oraz elastyczność, tworzą atmosferę zaangażowania biznesu w tworzenie produktu oraz dają satysfakcję dla klienta. To ważna rzecz, która tworzy pozytywne i trwałe relacje w projekcie, jak i również po jego zakończeniu.


8. Właściwy produkt
Ponad wszystko, dzięki elastyczności, reagowaniu na zmiany i zwinności w pracy zespołu, klient otrzymuje właściwy produkt. Nie dostarczamy sukcesów w projektach, my dostarczamy właściwe produkty, które są potrzebne. I absolutnie to jest dla nas priorytetem.


9. Więcej zabawy!
Aktywne zaangażowanie i współpraca sprawiają, że pracujemy w o wiele przyjemniejszym świecie. Zamiast dużych specyfikacji, omawiamy wymagania na krótkich spotkaniach. Zamiast długich sprawozdań, pokazujemy postępy. Zamiast długich planów projektów i komitetów zarządzających zmianami, omawiamy, co jest dobre dla produktu, a zespół może podejmować decyzje w tym zakresie. Dzięki temu tworzymy silną motywację i wysoką wydajność zespołów, które są chętne do współpracy.

Reasumując metoda Agile pozwala na realizację złożonych projektów przy minimalizacji ryzyka nieporozumienia wewnątrz zespołu wytwórczego, maksymalizując jednocześnie efekt końcowy, na który kumulują się poszczególne etapy projektu. Stąd właśnie przedsięwzięcia wykonywane przy wykorzystaniu Agile stają się bliższe celom stawianym przez Klientów, ale wymagają również poświęcenia czasu na wspólną weryfikację wykonanych efektów, wzajemne zrozumienie i przekazywanie uwag.

Synergiczność działań w tworzonej przez nas grupie sprawia, że możemy naszym klientom dostarczać kompleksowych rozwiązań najwyższej jakości.