Od ponad 10 lat z powodzeniem wspieramy rozwój firm w różnych obszarach ich działalności.
Sonelli Group Cluster to interdyscyplinarny klaster posiadający wielojęzyczny zespół specjalistów, którzy świadczą usługi fachowego doradztwa i kompleksowej obsługi przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich sprzedaży.
Sonelli Group Cluster ma bogate doświadczenie w realizacji projektów z zakresu strategii, szkoleń, dotacji unijnych, rozwiązań IT, zarządzania personelem, PR i marketingu, sprzedaży oraz nieruchomości.

Cele Klastra

Transfer know-how, dyfuzja wiedzy, wspólne projekty badawczo-rozwojowe, działania marketingowo-promocyjne, dystrybucja i sprzedaż, a co za tym idzie ograniczenie kosztów transakcyjnych to czynniki mające znaczący wpływ na zwiększenie innowacyjności uczestników klastra, podniesienie ich pozycji konkurencyjnej, a w efekcie zwiększenie efektywności ich ekspansji na rynki europejskie. 

Celem ogólnym klastra jest zwiększenie potencjału oraz stymulowanie aktywności badawczo-rozwojowej sektora małych i średnich przedsiębiorstw działającego na rynku multimediów i systemów informacyjnych poprzez integracje środowiska biznesowego i badawczo-rozwojowego oraz dostarczenie miejsca i narzędzi do budowy innowacyjnej gospodarki w Polsce.

Cele szczegółowe klastra:

1. Zbudowanie branżowej międzynarodowej sieci powiązań kooperacyjnych, która będzie gwarantować dostęp do najnowszej wiedzy technologicznej, będzie analizować trendy technologiczne na rynku, dostarczać profesjonalne szkolenia branżowe i menadżerskie, świadczyć usługi doradcze, wspierać biznesowo, finansowo, prawnie.

2. Stworzenie prężnie działającej o silnej pozycji na rynku europejskim sieci powiązań, platformy współpracy dedykowanej dla różnych aktorów rynku innowacji kojarzącej partnerów zarówno na płaszczyźnie biznesowej jak i badawczo-rozwojowej: małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji naukowych, edukacyjnych, okołobiznesowych, instytucji publicznych oraz pasjonatów i wizjonerów podchodzących do biznesu w sposób bardzo nowoczesny, wykazujących się wysokim potencjałem oraz chęcią dzielenia się wiedzą, doświadczeniem, dążących do doskonalenia i rozwoju, śmiało mówiących o swoich planach i aktywnie poszukujących partnerów w biznesie, z którymi mogliby je realizować.

3. Stworzenie swego rodzaju "think tank" miejsca, gdzie wiedza jest transferowana, know-how i technologia są rozpowszechniane celem wyzwolenia efektów synergicznych współpracy, pomysły są inkubowane, dojrzewają oraz są wprowadzane na rynek w wyniku procesu komercjalizacji.

Synergiczność działań w tworzonej przez nas grupie sprawia, że możemy naszym klientom dostarczać kompleksowych rozwiązań najwyższej jakości.